Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2018

serdeczniezabronione
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viatake-care take-care
serdeczniezabronione
Bez względu na to, co się stanie, trzymaj głowę wysoko. I na miłość boską, ciesz się każdą chwilą albo przynajmniej postaraj się cieszyć pojedynczymi momentami, nawet bólem, nawet przegraną, jeśli tak ma być.
— Andre Agassi
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatake-care take-care
serdeczniezabronione
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatake-care take-care
serdeczniezabronione

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viatake-care take-care
serdeczniezabronione
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
-Wiesz, w czym problem?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie" i zaczynamy mówić: "takie życie".
— --
Reposted fromomphh omphh viaultraviolet ultraviolet
serdeczniezabronione
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed viaultraviolet ultraviolet
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
Naucz się być z samym sobą, a będziesz umiał być z drugą osobą.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viakingavonschabert kingavonschabert
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
Reposted fromFlau Flau viafoodforsoul foodforsoul
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viatake-care take-care
serdeczniezabronione
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatake-care take-care
serdeczniezabronione
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
serdeczniezabronione
8051 c53f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatake-care take-care
serdeczniezabronione
4029 cd11 500
Reposted fromseaweed seaweed viatake-care take-care
serdeczniezabronione
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viatake-care take-care
serdeczniezabronione
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl