Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

serdeczniezabronione
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viatake-care take-care
serdeczniezabronione
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
serdeczniezabronione
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
3174 7cb7
Reposted fromoblivious oblivious
7379 d02f
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaoblivious oblivious
5333 dfdc 500
Reposted fromlordminx lordminx viablueberrynights blueberrynights
serdeczniezabronione
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viablueberrynights blueberrynights
serdeczniezabronione
0656 ff8a 500
Virginia Woolf & T. S. Eliot 
Reposted fromQcon Qcon viablueberrynights blueberrynights
7281 78f7
serdeczniezabronione
4565 37e2 500
serdeczniezabronione
8821 4dee
serdeczniezabronione
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
serdeczniezabronione
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

April 10 2017

serdeczniezabronione
 Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromlovvie lovvie viaevanescence evanescence
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viaoblivious oblivious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl