Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

serdeczniezabronione
 Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromlovvie lovvie viaevanescence evanescence
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viaoblivious oblivious
5372 323d
Reposted fromspiritedaway spiritedaway viaoblivious oblivious
serdeczniezabronione
7828 81a4 500
Reposted fromwetryagain wetryagain viaczarnakotka22 czarnakotka22
serdeczniezabronione
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viaczarnakotka22 czarnakotka22
1983 438d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoblivious oblivious
serdeczniezabronione
"Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy."
— Haruki Murakami – "Koniec świata i hard-boiled wonderland"
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaumierajstad umierajstad
serdeczniezabronione
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
serdeczniezabronione
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasardoniczna sardoniczna
serdeczniezabronione
“Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.”
— Danuta Bieńkowska “Czy to jest kochanie?”
serdeczniezabronione
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasardoniczna sardoniczna
serdeczniezabronione
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viasardoniczna sardoniczna
1736 835e 500
serdeczniezabronione
Każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
serdeczniezabronione
3174 1695
Reposted fromnyaako nyaako viaoblivious oblivious

March 24 2017

3978 e7f4 500
Reposted fromfreakish freakish viabederektorem bederektorem
serdeczniezabronione
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viabederektorem bederektorem
serdeczniezabronione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl