Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

serdeczniezabronione
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viabederektorem bederektorem
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. 
Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viabederektorem bederektorem
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viabederektorem bederektorem
serdeczniezabronione
2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak viabederektorem bederektorem
serdeczniezabronione
9301 d4f5 500
serdeczniezabronione
3632 dbce 500
serdeczniezabronione
3664 b866
Reposted fromhermina hermina viabederektorem bederektorem
serdeczniezabronione
2468 1aa4
Reposted fromonlyman onlyman viabederektorem bederektorem
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakingavonschabert kingavonschabert
serdeczniezabronione
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaumierajstad umierajstad
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viaumierajstad umierajstad
serdeczniezabronione
3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viaumierajstad umierajstad
serdeczniezabronione
8696 8a2f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaumierajstad umierajstad
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
serdeczniezabronione
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl