Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

4998 dd04
Reposted fromblutelf blutelf viablueberrynights blueberrynights
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

1512 09cd
Reposted fromfineporn fineporn viablueberrynights blueberrynights
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
4719 677e
Reposted fromdusielecc dusielecc viasardoniczna sardoniczna
serdeczniezabronione
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
serdeczniezabronione
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viasonicetobenice sonicetobenice
serdeczniezabronione
Mężczyźni najsurowiej oceniają kobiety, których nie mogą mieć. A kobiety mężczyzn, których miały.
Reposted fromnezavisan nezavisan viasonicetobenice sonicetobenice
serdeczniezabronione

Kobieta cały czas testuje mężczyznę z którym jest, z którym umówiła się na chwilę, a nawet takiego, którego nie chce, ale chce spróbować czy on się skusi i da się nagiąć i będzie tańczyć tak, jak ona zagra, w hołdzie lennym złożonym jej kobiecości. Zresztą nie zawsze robi to świadomie.

Kobieta nie porozumiewa się słowem, konkretem, cyfrą. Ona powie coś, czego nie myśli, po to, aby sprawdzić czy reakcja, którą usłyszy jest taka, jaką chce usłyszeć. Albo po to, aby wzbudzić określone emocje.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viasonicetobenice sonicetobenice

February 21 2017

serdeczniezabronione
0806 9352
serdeczniezabronione
Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasardoniczna sardoniczna
serdeczniezabronione
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
serdeczniezabronione

I wierzyć mi nie chciałeś, gdy Ci obiecywałam, że ten ból ustąpi i że kiedyś ta Twoja pierwsza miłość śmieszna Ci się wyda i jedyne, co Ci po niej pozostanie, to ten przeceniany przymiotnik „pierwsza”. Bo ważniejsze są miłości następne, a najważniejsza jest i tak zawsze ta ostatnia.

— na fejsie z moim synem
Reposted fromhysterie hysterie viasonicetobenice sonicetobenice
serdeczniezabronione
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viasonicetobenice sonicetobenice
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasardoniczna sardoniczna
serdeczniezabronione
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viasardoniczna sardoniczna
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viasardoniczna sardoniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl