Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

serdeczniezabronione
5219 e8cc 500
Michael Kenna - Forest Edge, Hokuto, Hokkaido, Japan 2004
Reposted fromvolldost volldost viaumierajstad umierajstad
serdeczniezabronione
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
6151 c954 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiksz wiksz
2094 6d57 500
Reposted fromdivi divi viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
me: *wants to meet new people, to date, to make friends and just to connect*
anxiety: oh sweetie
Reposted fromintotheblack intotheblack viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
7982 1b72
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viawiksz wiksz
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
Reposted fromfitvet fitvet viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
8088 2164 500
Reposted from777727772 777727772 viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny.
— Kaja Kowalewska / Bez urlopu
Reposted fromSabela Sabela viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
9079 dea7 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
7153 adeb 500
Reposted frompiehus piehus viawiksz wiksz
serdeczniezabronione
serdeczniezabronione
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaalliwantisyou alliwantisyou
serdeczniezabronione
5794 5386 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl